Tag: hadits perceraian

  • Cerai Gugat

    Lima. Isteri. Masing-masing suami cuma memiliki hak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri. Hingga mempunyai pengertian, bila Rasulullah saw orang yang paling baik dari ummat itu ialah orang yang sangat tidak...